Ranch Simulator jak zbudować zaawansowane ogrodzenie

Ogrodzenia dla większej powierzchni zwierząt !!!
1. Umieść dziennik
2. Stos do wysokości kroku zwierzęcia.
3. Powtórz