The Binding of Isaac Rebirth jak pokonać gam

jak pokonać gamę, pokonując mamę
postacie
zrób isaac, ponieważ wszyscy inni mają wady, jak twoja MAMA HAHAHAHAH
bieg
zdobądź przedmioty
pokonać szefa
następne piętro
powtórz kroki 1-3 do mamy
matka
Zabij ją