JAK WŁĄCZYĆ HITBOXY w MC

Włączanie hitboxów w Minecrafcie

Istnieje kilka sposobów na włączenie hitboxów w Minecrafcie, w zależności od używanej wersji gry i platformy:

W wersji Java Edition:

1. Użycie komendy:

 • Naciśnij klawisz T, aby otworzyć okno czatu.
 • Wpisz komendę /gamerule showBoundingBox true.
 • Hitboxy wszystkich mobów i graczy staną się widoczne.

2. Użycie moda:

 • Pobierz i zainstaluj mod Hitbox Mod.
 • Uruchom grę i aktywuj mod.
 • Hitboxy wszystkich mobów i graczy staną się widoczne.
 • 3. Użycie klawiszy
 • Wejdź do świata gry i przytrzymaj jednocześnie f3 b

W wersji Bedrock Edition:

1. Użycie opcji w menu gry:

 • W menu głównym wybierz Ustawienia.
 • Przejdź do sekcji Gra.
 • Włącz opcję „Pokaż hitboxy”.
 • Hitboxy wszystkich mobów i graczy staną się widoczne.

2. Użycie kontrolera Xbox:

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Y, aby wyświetlić hitboxy.
 • Hitboxy wszystkich mobów i graczy staną się widoczne.

Dodatkowe informacje:

 • Hitboxy są wizualnymi reprezentacjami obszaru, w którym moby i gracze mogą zostać trafieni.
 • Mogą być one pomocne w nauce walki i PvP.
 • Niektóre serwery mogą mieć wyłączone hitboxy.