Loop Hero - jak wygrać

Loop Hero - jak wygrać
Ok, dajmy czadu!
  • Steam> steamapps> common> Loop hero> variable.ini
  • Znajdź game_speed = 60 zmień na 240
  • NI_ATT_BASE = 3,5 -> ponad 9000

ZYSK

  • możesz także zmienić parametry, jak chcesz
  • możesz także zmienić wartości w pliku camp.ini

Teraz możesz zabić każdego (prawie każdego)

Pierwotnie opublikowane przez autora :

I proszę, trzymaj się z dala od bagien!


O tak. Prawie zapomniałem. Na nekromancie musisz zmienić parametry INI_SKEL

Chłopaki z Godspeed i niech moc będzie z wami!